Svanemerket

Nordens offisielle miljømerke

Et sirkelformet bygg sett nedenfra.

Svanemerket fremmer sirkulær økonomi.